Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

REJESTRACJA FIRMY

Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.

LICENCJE – TRANSPORT

Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009. REG - 32.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.

ZEZWOLENIA – ALKOHOL

Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
   
 
Stopka