Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Referat Spraw Obywatelskich - informacje


Dowody osobiste

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy


Elektroniczny wniosek o wydanie lub wymianę dowodu osobistego: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.

Ewidencja ludności

Elektroniczne wnioski o zameldowanie i wymeldowanie: https://obywatel.gov.pl/meldunek

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.

Pozostałe

Dopisanie do spisu wyborców miasta Płocka. OSO – 24.
Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
Rejestr Danych Kontaktowych. OSO - 23.
Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
   
 
Stopka